Våra enheter

Kvarnby

Kvarnby är en del av Umma förskola AB och har 42 barn i åldrarna 1-6 år, som är indelade i fyra barngrupper utifrån ålder. Varje avdelning har en inbjudande och utmanande miljö som är anpassad för rätt åldersgrupp.

Förskolans inriktningen omfattar barns trygghet, flerspråkighet och integration. Förskolan ligger i Järva med närhet till parker, skog och natur och vi tillbringar mycket tid där. Vi ger barnen möjligheter till upplevelser och inlärning där deras nyfikenhet och upptäckarlust får styra. Förskolan använder sig av ett språkutvecklande och utforskande arbetssätt under hela förskoledagen. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, vi observerar och reflekterar kring arbetssättet för att utveckla verksamheten framåt. Vi dokumenterar vad barnen gör, så att det blir synligt vad och hur barnen lär sig.

Pedagogerna skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att, i en tillåtande miljö, ge dem möjligheter att få arbeta med material som inbjuder till rolig och utforskande lek. Förskolan har ett eget tillagningskök som erbjuder näringsrik och spännande mat.

Om ni önskar söka plats på Umma förskola Kvarnby eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Degerbygränd 41, Rinkeby
Telefon  08-760 66 00

Osbyringen

Osbyringen har idag 28 barn och 7 medarbetare.
Vi har 2 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år) och en storbarnsavdelning (4-5år). Båda avdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.
Om ni önskar söka plats på Osbyringen 4 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Osbyringen 4, Rinkeby
Telefon  08-760 74 20

Dovregatan

Dovregatan har idag 28 barn och 6 medarbetare.
Vi har 2 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år) och en storbarnsavdelning (4-5år). Båda avdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.
Om ni önskar söka plats på Dovregatan 16 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Dovregatan 16, Husby
Telefon  08-120 592 82

BredbyplanTY

Bredbyplan har idag 30 barn och 7 medarbetare.
Vi har 2 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år) och en storbarnsavdelning (4-5år). Bådaavdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.
Om ni önskar söka plats på Bredbyplan 9 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Bredbyplan 9, Rinkeby
Telefon  08-760 61 55

Risingeplan

Risingeplan har idag 26 barn och 7 medarbetare.
Vi har 2 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år) och en storbarnsavdelning (4-5år).
Båda avdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.
Om ni önskar söka plats på Risingeplan 32, eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Risingeplan 32, Tensta
Telefon  08-760 55 81

Hyppingeplan

Hyppingeplan har idag 45 barn och 10 medarbetare.
Vi har 3 avdelningar vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år), en mellanbarnsavdelning (3år) och en storbarns avdelning (4-5år).
Alla tre avdelningar arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.
Om ni önskar söka plats på Hyppingeplan 11-13 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Hyppingeplan 11-13, Tensta
Telefon  08-751 98 55

Svennebygränd

Svennebygränd har idag 22 barn och 6 medarbetare.
Vi har 2 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3år) och en storbarnsavdelning (4-5år). Båda avdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.
Om ni önskar söka plats på Svennebygränd 37 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Svennebygränd 37, Rinkeby
Telefon  08-760 35 50

Elinsborgsbacken

Elinsborgsbacken har idag 15 barn och 4 medarbetare.
Alla barn går tillsammans på en syskonavdelning, där vi arbetar målinriktat utifrån Läroplanen.
Om ni önskar söka plats på Elinsborgsbacken 34, eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Elinsborgsbacken 32, Tensta
Telefon  08-760 18 03

Degerbygränd

Vi har 3 avdelningar, vilka är uppdelade på en småbarnsavdelning (1-3 år), mellanbarnsavdelning (3 år) och en storbarnsavdelning (4-5år). Alla tre avdelningarna arbetar målinriktat utifrån Läroplanen och har ett nära samarbete med varandra.
Om ni önskar söka plats på Degerbygränd 15-17 eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Degerbygränd 15-17, Rinkeby
Telefon  08-36 50 80

Umma grundsärskola

Umma grundsärskola har idag 15 barn och 12 medarbetare.
Vår grundsärskola har 3 klasser där 2 klasser har inriktningen ämnesområden och 1 klass ämnen. Alla tre klasser arbetar målinriktat utifrån grundsärskolans läroplanen och har ett nära samarbete med varandra och med vårdnadshavare.
Om ni önskar söka plats på Umma grundsärskola eller göra ett besök är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Besöksadress
Hjulsta torg 3A, Hjulsta
Telefon  08- 578 175 60