Om oss

 • Förskolans inriktningen omfattar barns trygghet, flerspråkighet och integration. Förskolan ligger i Järva med närhet till parker, skog och natur och vi tillbringar mycket tid där. Vi ger barnen möjligheter till upplevelser och inlärning där deras nyfikenhet och upptäckarlust får styra.

  Förskolan använder sig av ett språkutvecklande och utforskande arbetssätt under hela förskoledagen. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, vi observerar och reflekterar kring arbetssättet för att utveckla verksamheten framåt. Vi dokumenterar vad barnen gör, så att det blir synligt vad och hur barnen lär sig.

  Pedagogerna skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att, i en tillåtande miljö, ge dem möjligheter att få arbeta med material som inbjuder till rolig och utforskande lek. Förskolan serverar näringsrik mat.

 • Öppettider

  Öppettider är mån-fre 07:00-17:30 där ramtider är 06:30-18:30. Öppettiderna på förskolan utgår från föräldrarnas behov.

 • Våra köregler

  Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning.

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen (kapitel 8, paragraf 9).
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  3. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

  idigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om du gör en ansökan om förskoleplats tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.