Om oss

 • Förskolans inriktningen omfattar barns trygghet, flerspråkighet och integration. Förskolan ligger i Järva med närhet till parker, skog och natur och vi tillbringar mycket tid där. Vi ger barnen möjligheter till upplevelser och inlärning där deras nyfikenhet och upptäckarlust får styra.

  Förskolan använder sig av ett språkutvecklande och utforskande arbetssätt under hela förskoledagen. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, vi observerar och reflekterar kring arbetssättet för att utveckla verksamheten framåt. Vi dokumenterar vad barnen gör, så att det blir synligt vad och hur barnen lär sig.

  Pedagogerna skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att, i en tillåtande miljö, ge dem möjligheter att få arbeta med material som inbjuder till rolig och utforskande lek. Förskolan serverar näringsrik mat.

 • Öppettider

  Umma förskola AB följer stadens riktlinjer vad gäller öppethållande. Det innebär att vi erbjuder “barn från och med ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap 5 § skollagen).”

  Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30. Ramtiden är den maximala öppettid en förskola ska kunna erbjuda. Både hel- och deltidsplatser ska erbjudas.

  Umma förskola AB anpassar öppettider utifrån barnens vistelsetider och inom ramtiden, (måndag till fredag 06.30–18.30). Vi möter omgående föräldrarnas förändrande behov av öppethållande. Umma förskola AB erbjuder förskola under jul och sommarens semesterperiod om behovet finns. Vidare är förskolan öppen alla helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton, och nyårsafton.  

 • Våra köregler

  Umma förskola AB följer stadens regler vad gäller köregler där det framgår:
  Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola (8 kap. 18 § skollagen och prop. 2009/2010:165 s. 365). Köreglerna ska utformas på grunder som Stockholm stad kan godkänna (8 kap. 19 § skollagen och prop. 2009/10:165, s. 717). Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning.
  1. Barn med syskon i samma hushåll som är redan i placerade på förskolan har förtur (syskonförtur).
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund, dvs. äldre barn går före yngre.